سنگ معدن نیکل با کیفیت بالا از پاکستان 1 6 تا 2 8 نیلی