مشکلات معدنکاری طلا در جغرافیای انسانی آفریقای جنوبی