مخزن آسفالت 6 cbm 10cbm سطل شن با فشار zqz5250gwtb