بستر مایع با گرد و غبار قابل احتراق در مقابل آسیاب جت