از دست دادن سنگ آهن در هنگام کاهش اندازه سنگ آهن در سنگ شکن